Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme ve Onay Metni
Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme ve Onay Metni

Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme ve Onay Metni

1. Bilgilendirme Metni

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinden alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir, onaylarını geri alabilir. Dolayısıyla, Şahsınıza ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek veya İYS üzerinden her zaman reddedebilirsiniz. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, şahsınıza, Şirketimiz, faaliyetlerinin, ürünlerinin, hizmetlerinin, reklam, promosyon ve ticari faaliyetlerinin tanımı, kutlama, Şirketimiz organizasyonları hakkında bilgilendirilmeniz, pazarlama ve iletişim faaliyetleri kapsamında, ticari elektronik ileti gönderimi konusunda işbu bilgilendirme yazımızı bilginize sunarız. Sadece onay vermeniz halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilecektir.

2. Onay Metni

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımım geçerli olduğunu kabul ediyorum. Tarafıma, Kanunlara uygun şekilde, Şirketinizin her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni, Şirketimiz organizasyonları hakkında bilgilendirilme ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla, Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş tarafından veya adına bu konuda, gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren üçüncü kişiler tarafından e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth ve diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime ilişkin bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. Yukarıdaki yer alan bilgilendirmeler kapsamında belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı belirtmek üzere ekran üzerindeki “Ticari Elektronik İleti İzni Aydınlatma ve Onay Metnini okudum, tarafıma elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum kutucuğunu” tıklayarak onayınızı verin. Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş Mersis No: 0719001950400017