Çevre Politikalarımız
Çevre Politikalarımız

Çevre Politikalarımız

Pakmaya olarak, çevre koruma, çevre dostu olma olguları doğrultusunda; yürüttüğümüz faaliyetlerde çevreye duyarlı olma önceliği ve sürekli iyileşme hedefiyle yola çıkarak;
  • Çevre ile ilgili belirlenmiş temel ilke ve prensiplere, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar olası çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
  • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı,
  • Çevrenin korunması için çevre amaç ve hedefleri oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
  • Çevre konusunda eğitimler vererek her seviyede tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı,
  • Oluşan kirlilikleri kaynağında önlemeyi,
  • Çevre performansını artırmak için tüm paydaşlar ve ilgili taraflar ile iletişim kurmayı ve bilgi paylaşmayı,
  • Doğal kaynakları korumayı, enerji ile birlikte en verimli ve etkin şekilde kullanmayı, temel bir politika olarak taahhüt ederiz.