Loading Logo

Ücretsiz Danışma Hattı

+90 212 267 0 725

Ücretsiz Danışma Hattı

+90 212 274 07 51

Toplum ve Çevre
 • ÇEVRE BİLİNCİ

  Pakmaya, tüm üretim faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığını korumayı birinci önceliği olarak görür. Bu doğrultuda tüm çalışmalar, örnek bir çevre bilinci ve yürürlükteki yasalar, tüzükler, mevzuat ve prensipler doğrultusunda gerçekleştirilir. Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemler uygulanır.

  Pakmaya, çevre ile ilgili faaliyetlerini TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun olarak ve sürekli gelişim içerisinde gerçekleştirmektedir. Kurumun kalite ve çevre anlayışı, akredite belgelendirme kuruluşlarından alınmış olan uluslararası geçerlilikteki belgeler ile desteklenir. Pakmaya, çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken, gerekçalışanları ve iş ortakları, gerekse toplum nezdinde eğitim ve katılım yoluyla çevre bilincini güçlendirmeyi hedefler ve bu doğrultudaçalışmalarını sürdürür.

  Özellikle faaliyet gösterdiği bölgede çevrenin korunmasına en üst düzeyde katkıda bulunmayı hedefleyen Pakmaya, sahip olduğu arıtma sistemini geliştirmek amacıyla, üç fabrikasında var olan anaerobik ve aerobik ünitelerden oluşan biyolojik atık su arıtma tesislerine ilave olarak fiziksel arıtma tesisleri olan evaporasyon tesisleri kurmuştur.

  Çevre Politikası

  Pakmaya, çevre koruma, çevre dostu olma olguları doğrultusunda; yürüttüğümüz faaliyetlerde çevreye duyarlı olma önceliği ve sürekli iyileşme hedefiyle yola çıkarak;

  • Çevre ile ilgili belirlenmiş temel ilke ve prensiplere, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar olası çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
  • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı,
  • Çevrenin korunması için çevre amaç ve hedefeleri oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
  • Çevre konusunda eğitimler vererek her seviyede tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı,
  • Oluşan kirlilikleri kaynağında önlemeyi,
  • Çevre performansını artırmak için tüm paydaşlar ve ilgili taraflar ile iletişim kurmayı ve bilgi paylaşmayı,
  • Doğal kaynakları korumayı, enerji ile birlikte en verimli ve etkin şekilde kullanmayı, temel bir politika olarak taahhüt ederiz.

  Evaporasyon Ne Demektir?

  Evaporasyon tesislerinde efektli buharlaştırma yöntemi kullanılmaktadır. Başlangıçta ilk kademeye taze buhar verilir. Her kademenin evaporasyon buharı, bir sonraki kademenin ısıtma buharı olarak kullanılır. Böylece buhar beş defa değerlendirilmiş olur ve sistem toplamda ekonomik olarak evaporasyon işlemini gerçekleştirir. Evaporasyon sonrası atıklar, çok değerli besin maddeleri içeren pekmez kıvamında bir sıvıya dönüşür. Sıvı içindeki katı maddelerin yaklaşık yüzde 40'ı proteinden oluşur. Ayrıca içerisinde iz elementler ve bazı vitaminler de bulunur. Elde edilen sıvının içindeki potasyum tuzu ayrılarak çok değerli bir yem katkı maddesine dönüştürülür. Bu işlemlerden vinas tabir edilen yem katkı maddesi ve bitkilerin çok ihtiyaç duyduğu organik potasyum sülfat gübresi elde edilerek ekonomiye kazandırılır.

  Pakmaya Evaporasyon Tesisleri

  Pakmaya, Evaporasyon Tesisleri için İzmit Köseköy'deki fabrikasında 11 milyon USD, Düzce Cumayeri'ndeki fabrikasında 16,5 milyon USD, İzmir Kemalpaşa fabrikasında ise 7 milyon USD olmak üzere toplam 34,5 milyon USD'lık yatırım gerçekleştirilmiştir. Pakmaya, bu yatırımları ile hem yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirir hem de çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri takip etmekteki taahhütünü yerine getirerek bu konudaki kararlılığını ortaya koyar.

 • ÇEVRE FAALİYETLERİ

  1973

  İzmit Köseköy’de ilk Pakmaya Fabrikasının kuruluşu.

  1984

  İzmit Fabrika’da anaerobik ve aerobik arıtma tesisinin kuruluşu. Çok eski tarihlere dayanan biyolojik arıtma teknolojisi ile Pakmaya, birçok firmaya öncülük yapmıştır.

  1986

  İzmir Kemalpaşa’da ikinci fabrikanın kuruluşu ile birlikte biyolojik arıtma sistemlerinin devreye alınışı.

  1988

  PAK Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kuruluşu.

  1990

  Düzce Cumayeri’nde üçüncü fabrikanın kuruluşu ile birlikte aerobik ve anaerobik biyolojik arıtma sistemlerinin devreye alınışı.

  2005

  İzmit Fabrika’sında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması.

  2005-2006

  Temel hammaddesi olan melas, maya üretiminde kullanıldıktan sonra, kalan sıvı içerisindeki organik ve mineral maddelerden yararlanmak ve geri kazanmak amacıylaİzmit ve İzmir Fabrikalarında kurmuş olduğu Evaporasyon Tesislerinde, vinas olarak adlandırılan yem katkı maddesi ve bitkilerin çok ihtiyaç duyduğu organik potasyum sülfat gübresi elde edilerek ekonomiye kazandırılmıştır.

  2008

  Düzce Fabrikası’nda Evaporasyon Tesisi’nin kuruluşu.

  2012

  İzmir Fabrikası Çevre İzin Belgesinin alınması.

  2013

  İzmit Fabrikası Çevre İzin Belgesinin alınması.

  2014

  Düzce Fabrikası Çevre İzin Belgesinin alınması.

  2014

  Atık yönetmelikleri kapsamında; atık sahalarına geçici atık depolama izin belgeleri alınarak, endüstriyel atık yönetim planları çerçevesinde tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yönetilmektedir. Fabrika sahalarında çıkan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların %99’u geri kazanıma kazandırılmaktadır.

  2012-2014 yılları arasında

  Melas kaynaklı renkli atıksularımızın rengini gidermek için İzmit, İzmir ve Düzce fabrikalarında ileri arıtma teknolojisi kullanılarak Membran Filtrasyon Tesisi kurulmuş ve deşarj rengi, alıcı ortam sınır değerlerinin altına düşürülmüştür.

  2013-2015 yılları arasında

  İzmit, İzmir ve Düzce Fabrikalarında Fermantör bacalarından fermantasyon prosesi kaynaklı çıkan kokunun giderimi amacıyla kurulan Koku Giderim Tesisleri ile Maya endüstrisinde, üretim bacalarındaki koku emisyonunun giderilmesi konusunda öncü olacak uygulamalar Pakmaya tarafından yapılmıştır.

  2015

  Maya ve Çevre konusundaki araştırmaları gerçekleştirdiği PAK Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezi haline dönüştürülmüştür.

  2016

  Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen Çevre Ödül Yarışmasında İzmir Fabrikası ikincilik ödülü almıştır. Devam eden çalışmalarımız Sera gazı emisyon raporlarının oluşturulması ile birlikte, karbon ayakizi çalışmalarının yürütülmesi.

  İzmir ve Düzce Fabrikaları için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının yürütülmesi. Doğal kaynakların korunması amacıyla yürütülen su tasarrufu çalışmalarıile geçtiğimiz yıllarda proses suyu tüketimlerinde önemli ölçüde kazançlar sağlanmıştır. İşletmenin ilk kurulduğu dönemden günümüze ton üretim başına harcanan su miktarlarında %45 su tasarrufu yapılmıştır ve tasarruf çalışmalarına devam edilmektedir.

  Oluşan atıkların kaynağında azaltımıkonusunda yürütülen çalışmalar neticesinde; 2015 yılında üretim başına çıkan tehlikesiz arıtma çamurları miktarlarında %29 azaltım yapılmıştır ve kaynağında atık azaltımı çalışmalarına devam edilmektedir.

  KSO’nın 2016 yılında, Türkiye çapında düzenlediği “Şahabettin Bilgisu ÇEVRE ÖDÜL”lerinde, toplam 30 firma arasında yapılan değerlendirme sonucunda; Pak Gıda İZMİT Fabrikamız “ÇEVRE TEŞVİK ÖDÜLÜ”nü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun elinden aldı.

 • SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

  Pakmaya, eğitim odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile ülkemizde eğitim alanının gelişmesine ve dünya standartlarına kavuşmasına destek olur.

  Pakmaya bugüne kadar İstanbul, İzmit, İzmir, Düzce, Balıkesir ve Sivas'ta birçok ilköğretim, lise, yüksekokul ve öğretmen evi binasını hizmete açmıştır. Pakmaya'nın ülkemize kazandırdığı bu eğitim kurumları öğrencilerin çağdaş bir ortamda eğitim almalarını sağlamaktadır.

  Pakmaya'nın Onur Listesi

  Pakmaya bugüne dek eğitime birçok katkıda bulundu. Bu katkıların bazıları aşağıda verilmiştir:

  Tamamlanan Projeler

  • Pakmaya Abidin Pak İlköğretim Okulu, Derince, Kocaeli
  • Pakmaya Huriye Pak İlköğretim Okulu, Derince, Kocaeli
  • Pakmaya İlköğretim Okulu, Köseköy, Kocaeli
  • Pakmaya Muzaffer İncekara İlköğ. Okulu, Arslanbey, Kocaeli
  • Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksekokulu Kartonsan Yerleşkesi, Köseköy, Kocaeli
  • Pakmaya İlköğretim Okulu, Kemalpaşa, İzmir
  • Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi, Kemalpaşa, İzmir
  • Pakmaya Nimet Pisak İlköğretim Okulu, Cumayeri, Düzce
  • Okul arsası bağışı, Cumayeri, Düzce
  • Pakmaya Öğretmen Evi, Cumayeri, Düzce
  • Pakmaya İlköğretim Okulu, Derelitütüncü Köyü, Düzce
  • Kalamış İlköğretim Okulu İlavesi, Kalamış, Istanbul
  • Talatpaşa İlköğretim Okulu, Şişli, Istanbul
  • M. Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi, Yenibosna, İstanbul
  • Abidin Pak Öğretmen Evi, Bahçelievler, İstanbul
  • Mehmet Pısak Lisesi, Şişli, Istanbul
  • Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlköğretim Okulu, Şişli, İstanbul
  • Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi, Edremit, Balıkesir
  • Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Yüksekokulu, Suşehri, Sivas
  • Pakmaya Hüsamettin Ziler İlköğretim Okulu, Şişli, İstanbul
  • Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Ayvalık, Balıkesir
  • Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Cumayeri, Düzce
  • İzmit Atatürk Ortaokulu, İzmit, Kocaeli
  • Kartonsan İlköğretim Okulu, İzmit, Kocaeli
  • Başiskele Kartonsan İlköğretim Okulu, İzmit, Kocaeli

 

" Üye olun yeniliklerimizden ilk sizin haberiniz olsun! "